Textos Legals
Textos Legals

Nota legal

En compliment del que preveu l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que hotelmedes.com és un domini de l'empresa Hotel Medes II,SL amb domicili social C/ Guillem de Montgrí, 38 de L'Estartit, -, telèfon +34 972750880 i fax +34 972751149, correu electrónic info@hotelmedes.com.
La societat Hotel Medes II, SL amb el CIF: B-17736885 que figura inscrita al registre mercantil de Girona, tom 1909, foli 28, full GI 31.743, inscripció 1ª i número d'inscripció al Registre de Turisme HG-001387-32.

Política de privacitat

Hotel Medes II, SL a través del seu web 'www.hotelmedes.com' sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Hotel Medes II, SL que serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatizat de les dades personals subministrades, necessèries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Hotel Medes II, SL, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Hotel Medes II, SL, a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses del grup al que pertany Hotel Medes II, SL, així com a unes altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Hotel Medes II, SL, a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de hotelmedes.com. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.hotelmedes.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Hotel Medes II S.L., c. Guillem de Montgrí 38, C.P. 17258 L'Estartit Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@hotelmedes.com.

Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Hotel Medes II, SL informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s'incorporaran als fitxers de Hotel Medes II, SL declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup Medes II amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos previstos legalment.